Протокол за отстъпки от ETSO към неговите членове *Вестник Одрин Йенигюн